FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Tor Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Tor Halvorsen
NSD id-nummer: 73
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 233 Formann I Lo 1970
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Formann 1970
1980 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Formann 1970 1970
1980 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Formann I Lo 1970
1980 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 233 Formann I Lo 1970 1970
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 233 Formann I Lo 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Formann 1970
1981 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 233 Lo-Formann 1970 1970
1981 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Formann I Lo 1970
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Forbundsformann 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Forbundsformann 1970
1983 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 233 Forbundsformann 1970
1983 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Forbundsformann 1970 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Formann 1970
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 233 Formann 1970 1970
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Formann 1970
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 233 Formann 1970 1970
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 233 Formann 1970 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Leder 1970
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Leder 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Leder 1970
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Leder 1970
1986 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Leder 1970 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Leder 1970
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 233 Leder 1970 1970
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Leder 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Leder 1970