Forvaltningsdatabasen

Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien
Utvalgsnummer: 16028000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 29.03.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Forvaltning av den del av Folketrygdfondets midler som tilfaller 2.fondsstyret (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder).
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 5 0 4 174000 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 0 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 4 254277 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 265000 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 116000 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 127000 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 96957 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 104200
1988 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 105000
1989 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 111000
1990 Finans- og tolldepartementet 5 5 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Cand.Oecon. I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Elna Sundberg 2 707 Husmor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Kontordame I statsråd 1970 1970
1980 Leder Bjørn Sandberg 1 814 Formann I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kittel Prestholdt 1 822 Lensmann I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Alf Rust 1 621 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Elisabeth A. Nilsen 2 805 Kontordame I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Alf Rust 1 621 Administrerende I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Elisabeth A. Nilsen 2 805 Husmor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Wera Ebeltoft 2 903 Formidlingssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Hasla 1 904 Klubbformann I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Høyskolelektor I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Leder Bjørn Sandberg 1 814 Formann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Åse Olsen 2 616 Forretningsdriven I statsråd 1970
1984 Nestleder Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Høgskolelektor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Ordfører I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1984 Leder Bjørn Sandberg 1 814 Formann I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kittel Prestholdt 1 822 Lensmann I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Helga Gitmark 2 926 Husmor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Åse Olsen 2 616 Forretningsdriven I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Helga Gitmark 2 926 Husmor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Åse Olsen 2 616 Forretningsdriven I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Odd Haugsrud 1 723 Kaptein I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Wera Ebeltoft 2 805 Fylkesarbeidssjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Elisabeth A. Nilsen 2 805 Husmor I statsråd 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Hasla 1 904 Klubbformann I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Helga Gitmark 2 926 Husmor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse Olsen 2 616 Forretningsdriv I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Odd Haugsrud 1 723 Kaptein I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Helga Gitmark 2 926 Husmor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Åse Olsen 2 616 Forretningsdriv I statsråd 1970 1970
1988 Nestleder Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Rektor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Odd Haugsrud 1 723 Kaptein I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Åse Beate Svendsen 2 806 Kontorsekretær Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1988 Leder Bjørn Sandberg 1 814 Formann I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kittel Prestholdt 1 822 Lensmann I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Helga Gitmark 2 926 Husmor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Odd Haugsrud 1 723 Kaptein I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Åse Beate Svendsen 2 806 Kontorsekretær Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Odd Haugsrud 1 723 Kaptein I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Åse Beate Svendsen 2 806 Kontorsekretær Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Sveinung Næs 1 806 Kontorsjef Av andre 1970