FORVALTNINGSDATABASEN

Wera Ebeltoft

Denne siden viser opplysninger om Wera Ebeltoft fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wera Ebeltoft
NSD id-nummer: 1447
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 903 Formidlingssjef 1970
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesarbeissjef 1970 1970
1982 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Formidlingssjef 1970 1970
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Fylkesarbeidssjef 1970 1970
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Fylkesarbeidssjef 1970
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Fylkesarbeidssjef
1986 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Fylkesarbeidssjef 1970 1970
1987 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Fylkesarbeidssj
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Fylkesarbeidssj
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Fylkesarbeidssj
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Fylkesarbeidssj 1970 1970