Forvaltningsdatabasen

Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen
Utvalgsnummer: 16042000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 16.12.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Avga innstilling i august 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 12 0 15 187000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 11 0 42 92873 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erik Hemstad 1 219 Direktør I statsråd
1980 Vanlig medlem Gunnar Ibenholt 1 219 Kontorsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Thor Bernhard Klepper 1 301 Førstekonsulent I statsråd
1980 Vanlig medlem Jenny Sevaldson 2 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Sigurd Østlien 1 529 Ordfører I statsråd
1980 Vanlig medlem Jon Friis 1 605 Direktør I statsråd
1980 Vanlig medlem Gustav Sørlie 1 625 Likningssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Gunnar Torgersen 1 633 Likningssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Øyvind Haddeland 1 903 Kontorsjef I statsråd
1980 Leder Torleif Vik 1 1018 Fylkesskattesjef I statsråd
1980 Medlem og sekretær Ole Martin Vordahl 1 1103 Advokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer I statsråd
1981 Vanlig medlem Erik Hemstad 1 219 Direktør I statsråd
1981 Vanlig medlem Gunnar Ibenholt 1 219 Kontorsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Thor Bernhard Klepper 1 301 Førstekonsulent I statsråd
1981 Vanlig medlem Jenny Sevaldson 2 301 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig medlem Sigurd Østlien 1 529 Ordfører I statsråd
1981 Vanlig medlem Jon Friis 1 605 Direktør I statsråd
1981 Vanlig medlem Gustav Sørlie 1 625 Likningssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Gunnar Torgersen 1 633 Likningssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Øyvind Haddeland 1 903 Kontorsjef I statsråd
1981 Leder Torleif Vik 1 1018 Fylkesskattesjef I statsråd
1981 Medlem og sekretær Ole Martin Vordahl 1 1103 Advokat I statsråd
1981 Vanlig medlem Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer I statsråd