FORVALTNINGSDATABASEN

Jenny Sevaldson

Denne siden viser opplysninger om Jenny Sevaldson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jenny Sevaldson
NSD id-nummer: 5550
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1970 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970
1990 Revisorrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970
1990 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1970
1990 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1991 Revisorrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1991 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1970
1991 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1992 Revisorrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1992 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1970
1992 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1992 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1993 Revisorrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970 1970
1993 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1970
1993 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1993 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1994 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1970
1994 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1994 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1995 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1995 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1996 Revisorrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970 1970
1996 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1997 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970