Forvaltningsdatabasen

Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling
Utvalgsnummer: 16051000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 23.03.1984 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal gå igjennom og nærmere vurdere de forskjellige spørsmålsom har tilknytning til omsetning og utleie av fast eiendom gjennommellommenn. Gruppen skal legge frem forslag til endringer i lov 24.juni 1938 om eiendomsmegling eller forslag til ny lo
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Finans- og tolldepartementet 7 0 7 51451 Vedkommende departement
1985 Finans- og tolldepartementet 7 0 11 141893 Vedkommende departement
1986 Finans- og tolldepartementet 7 0 11 114859 Vedkommende departement
1987 Finans- og tolldepartementet 7 0 2 19795
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Thor Falkanger 1 219 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Knut Solum 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Kåre Lilleholt 1 235 Amanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bård Bømark 1 301 Statsaut. Eiendom I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Otto Chr. Hagemann 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Inger-Lise Øverby 2 602 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Knut Solum 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Leder Thor Falkanger 1 219 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Otto Chr. Hagemann 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bård Bømark 1 301 Statsaut. Eiendom I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anne Ystenes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Leder Thor Falkanger 1 219 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Knut Solum 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anne Ystenes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Otto Chr. Hagemann 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bård Bømark 1 301 Statsaut. Eiendom I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Amanuensis I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Knut Solum 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Leder Thor Falkanger 1 219 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne Ystenes 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Otto Chr. Hagemann 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bård Bømark 1 301 Statsaut. Eiend I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor I statsråd 1970