Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden
Utvalgsnummer: 16086000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Finans- og tolldepartementet 18 0 2 184000
1997 Finans- og tolldepartementet 18 0 8 1646295
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Egil Horneland 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kai Thoresen 1 226 Generalsekretær I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Sigbjørn Atle Berg 1 233 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Åshild Dammen Willersrud 2 235 Forhandlingssje I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Anne Lise Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gunvor Strømsheim 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Sissel Rødevand 2 301 Sjefaktuar I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Thea Beate Birkeland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor Hersoug 1 301 Utredningsdirek I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Carl Edw. Gjersem 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Arne Magnus Christensen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Grete Øwre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Årstein Risan 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingvild Svendsen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1996 Leder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Alf Erling Risa 1 1201 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Fylkesmann I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Eli Arnstad 2 1714 Komitesekretær I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Egil Horneland 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kai Thoresen 1 226 Generalsekretær I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Sigbjørn Atle Berg 1 233 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Åshild Dammen Willersrud 2 235 Forhandlingssje I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kristin Gulbrandsen 2 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Sissel Rødevand 2 301 Sjefaktuar I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gunvor Strømsheim 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Målfrid Bjærum 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Grete Øwre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Årstein Risan 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Arne Magnus Christensen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Hersoug 1 301 Utredningsdirek I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Thea Beate Birkeland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Asbjørn Rødseth 1 301 Professor I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Carl Edw. Gjersem 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Lise Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Ingvild Svendsen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1997 Leder Torstein Moland 1 626 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Alf Erling Risa 1 1201 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Fylkesmann I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Eli Arnstad 2 1714 Komitesekretær I statsråd 1970