FORVALTNINGSDATABASEN

Stein Reegård

Denne siden viser opplysninger om Stein Reegård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Reegård
NSD id-nummer: 3577
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for arbeidsmarkedsforskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Cand.Oecon. 1970 1970
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Cand.Oecon. 1970 1970
1980 Deltidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Cand.Oecon. 1970
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Cand.Oecon.
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970
1980 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Økonom 1970 1970
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Cand.Oecon.
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970 1970
1981 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Cand. Oecon. 1970 1970
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av andre 219 Lo-Økonom 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Statssekretær 1970
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1991 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1992 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1970
1992 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1970
1993 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sjeføkonom 1970 1970
1993 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1993 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1993 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1994 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1994 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970 1970
1994 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970 1970
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sjeføkonom 1970 1970
1997 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 219 Sjeføkonom 1970