Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål
Utvalgsnummer: 16088000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Finans- og tolldepartementet 16 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Vanlig medlem Kalle Seip 1 219 Lo-Økonom I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1997 Leder Øystein Olsen 1 219 Forskningsdirek I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Yngvar Åsholt 1 220 Rådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Dag Bautz 1 226 Rådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Marit Gjerdalen 2 301 Forhandlingskon I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Aase Rokvam 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Vibeke Nyvold 2 301 Personal- Og Or I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Per Knudsen 1 301 Ass. Trygdedire I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Knut Røed 1 301 Forsker I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Inger Turid Ski Tonstad 2 1014 Fylkesarbeidssj I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Rita Lekang 2 1804 Sekretær I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Trine (Anne Kat Magnus 2 1902 I statsråd 1970