FORVALTNINGSDATABASEN

Arnulf Leirpoll

Denne siden viser opplysninger om Arnulf Leirpoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arnulf Leirpoll
NSD id-nummer: 7420
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1982 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonom 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1970
1983 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonom 1970
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1984 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1985 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1986 Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1987 Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1988 Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Rådgiver 1970
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Rådgiver 1970
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Rådgiver 1970
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1997 Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1970
1997 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970