Forvaltningsdatabasen

Rådet for Forsvarsstudier

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Forsvarsstudier" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Forsvarsstudier
Utvalgsnummer: 17011000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 10.06.1981 av Forsvarsdepartementet
Mandat:
Trekke opp retningslinjer for forskningsarbeidet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Forsvarsdepartementet 5 0 2 0 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 1 0 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 2 0 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 2 0 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 3 1384 Annen instans
1987 Forsvarsdepartementet 0 0 4 1231
1988 Forsvarsdepartementet 0 0 3 308
1989 Forsvarsdepartementet 0 0 2 616
1990 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1991 Forsvarsdepartementet 0 0 3 923
1992 Forsvarsdepartementet 0 0 3 318000
1993 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 0 0 2 1212
1995 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1996 Forsvarsdepartementet 0 0 3 1915
1997 Forsvarsdepartementet 0 0 2 1212
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Olav Riste 1 220 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Reidar Torp 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd Av departement 1970 1970
1981 Leder Sven Aage Hauge 1 301 Generalløyntnant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Rolv Eios 1 213 Generalløyntnant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Vik 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1970
1990 Leder John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Vik 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1970
1991 Leder John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne Vik 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Vik 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1992 Leder Odd Svang-Rasmussen 1 231 Generalløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Wicken 1 301 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Vik 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1993 Leder Odd Svang-Rasmussen 1 231 Generalløytnant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Olav Wicken 1 301 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1994 Leder Leonhard Revang 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sven Holtsmark 1 301 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1995 Leder Leonhard Revang 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sven Holtsmark 1 301 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1996 Leder Leonhard Revang 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sven Holtsmark 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rolf Hobson 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helge Ø. Pharo 1 301 Professor Av departement 1970
1997 Leder Leonhard Revang 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1997 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Departementsråd Av departement 1970
2002 Sven Holtsmark 301 Forsker
2002 Helge Ø. Pharo 301 Professor
2002 John Lunde 301 Departementsråd
2002 Rolf Thomsen 301 Generalmajor
2002 Leder Eivind Colin Hauger-Johannessen 301 Viseadmiral