FORVALTNINGSDATABASEN

Åge Jan Danielsen

Denne siden viser opplysninger om Åge Jan Danielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åge Jan Danielsen
NSD id-nummer: 10405
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Fylkesrådmann 1970 1970
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Fylkesrådmann 1970
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Fylkesrådmann 1970
1987 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Fylkesrådmann 1970
1988 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Fylkesrådmann 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1989 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Departementsråd 1970
1989 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1990 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Departementsråd 1970
1990 Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1990 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1804 Departementsråd 1970
1991 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1804 Departementsråd 1970
1992 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1993 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Departementsråd 1970
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Departementsråd 1970
1994 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1995 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1995 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1996 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1997 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1970 1970
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste Leder I statsråd 219 Direktør 1970
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av andre 219 Direktør 1970
1997 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1970