Forvaltningsdatabasen

Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet
Utvalgsnummer: 17036000
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 9. november 1983 iht. avtale mellom Norges regjering ogSveriges regjering om samarbeide innen forsvarsmateriellområdet.
Mandat:
- Overvåke at avtalens mål oppfylles - Behandle begge lands behov for studier og forskning på detmilitærteknologiske område - Årlig gå igjennom utviklingen og tendensen i samarbeidet - Initiere og vurdere samarbeidsprosjekt, holde seg orientertom anskaffe
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Forsvarsdepartementet 10 0 1 1
1991 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0
1992 Forsvarsdepartementet 10 0 1 23000
1993 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 10 0 1 5000
1995 Forsvarsdepartementet 10 0 1 0
1996 Forsvarsdepartementet 10 0 1 20000
1997 Forsvarsdepartementet 10 0 1 7000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sten Lundbo 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Leder Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Svensgård 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Knut Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Sandhåland 1 628 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sten Lundbo 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1991 Leder Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Svensgård 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Knut Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Hegén-Jacobsen 1 214 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Mario Bussoli 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1992 Leder Øivind Bækken 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Medlem og sekretær Torbjørn Svensgård 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Hegén-Jacobsen 1 214 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Mario Bussoli 1 219 Byrisjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1993 Leder Øivind Bækken 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Medlem og sekretær Torbjørn Svensgård 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan Hegén-Jacobsen 1 214 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Mario Bussoli 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Vidar Hole 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Leder Øivind Bækken 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Medlem og sekretær Torbjørn Svensgård 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Leif Lindbäck 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torstein Kvaal 1 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Mario Bussoli 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Pål Bjørseth 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Leif Lindbäck 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Vidar Hole 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Torstein Kvaal 1 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Pål Bjørseth 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Mario Bussoli 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Leif Lindbäck 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torstein Erik Kvaal 1 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Bjørseth 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Mario Bussoli 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif Lindbäck 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970