FORVALTNINGSDATABASEN

Bernhard-Jens Eggesbø

Denne siden viser opplysninger om Bernhard-Jens Eggesbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernhard-Jens Eggesbø
NSD id-nummer: 12055
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970