Forvaltningsdatabasen

Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra)
Utvalgsnummer: 174
Opprettelsesår: 1989
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2005 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2006 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2007 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2008 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2009 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2010 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2011 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2012 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2013 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2014 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2015 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2016 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2017 Kari Grønmo 2 0 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Toini Elisabeth Bergstrøm 2 73740 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 77600 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Ragnhild Sparrok Larsen 2 86800 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Ingrid Hernes 2 90130 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Lars Johan Halonen 1 93570 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Silje Karine Muotka 2 95110 Departementet 01.08.2017 23.10.2017
2017 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2017 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 Departementet 01.08.2017 31.07.2019
2017 Marit Breie Henriksen 2 95210 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Mikkel Ailo Gaup 1 95210 Kontorleder Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Sylvi Josefine Johnsen 2 97000 Rektor Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Trond Biti 1 97300 Advokat Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2017 Kristine Gaup Grønmo 2 97300 Departementet 01.08.2017 31.07.2019
2017 Lisbeth Isaksen 2 98450 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Kari Grønmo 2 0 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Toini Elisabeth Bergstrøm 2 73740 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 77600 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Ragnhild Sparrok Larsen 2 86800 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Ingrid Hernes 2 90130 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Lars Johan Halonen 1 93570 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2018 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 Departementet 01.08.2017 31.07.2019
2018 Marit Breie Henriksen 2 95210 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Mikkel Ailo Gaup 1 95210 Kontorleder Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Sylvi Josefine Johnsen 2 97000 Rektor Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Trond Biti 1 97300 Advokat Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2018 Kristine Gaup Grønmo 2 97300 Departementet 01.08.2017 31.07.2019
2018 Asta Balto 2 97300 Pensjonist Departementet 14.12.2018 13.09.2021
2018 Lisbeth Isaksen 2 98450 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Kari Grønmo 2 0 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Toini Elisabeth Bergstrøm 2 73740 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 77600 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Ragnhild Sparrok Larsen 2 86800 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Ingrid Hernes 2 90130 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Lars Johan Halonen 1 93570 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 Departementet 01.08.2017 31.07.2019
2019 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2019 Marit Breie Henriksen 2 95210 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Mikkel Ailo Gaup 1 95210 Kontorleder Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Sylvi Josefine Johnsen 2 97000 Rektor Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Kristine Gaup Grønmo 2 97300 Departementet 01.08.2017 31.07.2019
2019 Asta Balto 2 97300 Pensjonist Departementet 14.12.2018 13.09.2021
2019 Trond Biti 1 97300 Advokat Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2019 Lisbeth Isaksen 2 98450 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Kari Grønmo 2 0 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Toini Elisabeth Bergstrøm 2 73740 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 77600 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Ragnhild Sparrok Larsen 2 86800 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Ingrid Hernes 2 90130 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Lars Johan Halonen 1 93570 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2020 Marit Breie Henriksen 2 95210 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Mikkel Ailo Gaup 1 95210 Kontorleder Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Sylvi Josefine Johnsen 2 97000 Rektor Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Trond Biti 1 97300 Advokat Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2020 Asta Balto 2 97300 Pensjonist Departementet 14.12.2018 13.09.2021
2020 Lisbeth Isaksen 2 98450 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Kari Grønmo 2 0 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Toini Elisabeth Bergstrøm 2 73740 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 77600 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Ragnhild Sparrok Larsen 2 86800 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Ingrid Hernes 2 90130 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Lars Johan Halonen 1 93570 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Inger Marie Gaup Eira 2 95200 forsker Departementet 01.01.1999 31.07.2021
2021 Marit Breie Henriksen 2 95210 Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Mikkel Ailo Gaup 1 95210 Kontorleder Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Sylvi Josefine Johnsen 2 97000 Rektor Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Trond Biti 1 97300 Advokat Departementet 01.08.2017 31.07.2021
2021 Asta Balto 2 97300 Pensjonist Departementet 14.12.2018 13.09.2021
2021 Lisbeth Isaksen 2 98450 Pensjonist Departementet 01.08.2017 31.07.2021