FORVALTNINGSDATABASEN

Ingrid Hernes

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Hernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Hernes
NSD id-nummer: 131771
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2009 Brenna-utvalget. Pedagogisk tilbod til alle førskulebarn 90130 utdanningsdirektør 01.01.2009 31.12.2010
2010 Brenna-utvalget. Pedagogisk tilbod til alle førskulebarn 90130 utdanningsdirektør 01.01.2009 31.12.2010
2017 Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) Av departement 90130 Pensjonist 01.08.2017 31.07.2021
2018 Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) Av departement 90130 Pensjonist 01.08.2017 31.07.2021
2019 Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) Av departement 90130 Pensjonist 01.08.2017 31.07.2021
2020 Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) Av departement 90130 Pensjonist 01.08.2017 31.07.2021
2021 Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) Av departement 90130 Pensjonist 01.08.2017 31.07.2021