Forvaltningsdatabasen

Rådgivende komite for energiforskning (REF)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende komite for energiforskning (REF)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende komite for energiforskning (REF)
Utvalgsnummer: 18008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
REF skal være et rådgivende organ for OED i spørsmål knyttet tilolje- og energiforskning.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 10 0 7 90000 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 11 0 7 89636 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 7 133400 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 9 0 7 63861 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 9 0 6 107593 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 9 0 5 102158 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 9 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Tora Houg 2 216 Forsker I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Erik Eriksen 1 219 Konsulent Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Gerd Brevig Liestøl 2 219 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Nestleder Sverre Lysgaard 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn G. Vinjar 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Finn Lied 1 231 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Marstrander 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Øystein Dahle 1 721 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Aud Trætteberg 2 1601 Dr.Ingeniør I statsråd 1970 1970
1980 Leder Johannes Moe 1 1601 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Per Nyborg 1 214 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Erik Eriksen 1 219 Konsulent Av departement
1983 Vanlig medlem Tora Houg 2 216 Forsker I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Finn Ingebretsen 1 217 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Asbjørn G. Vinjar 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Erik Eriksen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Nestleder Sverre Lysgaard 1 219 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Finn Lied 1 231 Direktør I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Hans-Christian Christensen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Rolf Marstrander 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Nestleder Øystein Dahle 1 721 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Aud Trætteberg 2 805 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1983 Leder Johannes Moe 1 1601 Administrerende D I statsråd 1970
1983 Leder Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Finn Ingebretsen 1 217 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Johan Vetlesen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Erik Eriksen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Hans-Christian Christensen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Leder Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Finn Ingebretsen 1 217 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Johan Vetlesen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Hans-Christian Christensen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Leder Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Finn Ingebretsen 1 217 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Johan Vetlesen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Andre tilknyttede personer Hans-Christian Christensen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Leder Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970