FORVALTNINGSDATABASEN

Øistein Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Øistein Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øistein Gulbrandsen
NSD id-nummer: 455
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Cand.Oecon.
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1980 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970 1970
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Cand.Oecon.
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970 1970
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970 1970
1982 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 230 Internasjonal Se 1970 1970
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsleder 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsleder 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970
1983 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsleder 1970 1970
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970 1970
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 230 Utredningsleder 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970 1970
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Utredningsleder 1970
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Utredningsleder 1970
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Adm. Direktør 1970
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Adm. Direktør 1970
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Adm. Direktør 1970
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Direktør 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Direktør 1970 1970