Forvaltningsdatabasen

Energilovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Energilovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Energilovutvalget
Utvalgsnummer: 18012000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gjennomgå og vurdere gjeldende regelverk vedrørende planlegging avenergiforsyningen som et ledd i gjennomføringen av det energipolitiskehandlingsprogram for 1980-årene. Delutredning om lov om bygging ogdrift av fjernvarmeanlegg (NOU 1981:36) og om fremdri
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 12 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 11 2 8 120000 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 12 2 9 234842 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 12 2 9 177955 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 12 2 8 297749 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 12 2 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hans-Ludvig Dehli 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erling Diesen 1 220 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Festervoll 1 220 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik Tandberg 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Bjørn Grønlie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eilert Stang Lund 1 301 Høyesterettsadvokat I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Kst.Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Olav Haukvik 1 806 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Fredrik Røsstad 1 1001 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans-Ludvig Dehli 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Jon Dahl Engebretsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erling Diesen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Festervoll 1 220 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Eilert Stang Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ingjald Ørbeck Sørheim 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erik Tandberg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 625 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Leder Olav Haukvik 1 806 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Fredrik Røsstad 1 1001 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Jon Dahl Engebretsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hans-Ludvig Dehli 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erling Diesen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Festervoll 1 220 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Tandberg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eilert Stang Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 625 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Leder Olav Haukvik 1 806 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Fredrik Røsstad 1 1001 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Jon Dahl Engebretsen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Hans-Ludvig Dehli 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Festervoll 1 220 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erling Diesen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eilert Stang Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Tandberg 1 301 Informasjonsdirek I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Vidar Christiansen 1 625 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Leder Olav Haukvik 1 806 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Fredrik Røsstad 1 1001 Adm. Direktør I statsråd 1970