FORVALTNINGSDATABASEN

Claus Jan Koren

Denne siden viser opplysninger om Claus Jan Koren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Claus Jan Koren
NSD id-nummer: 6124
Fødselsår: 1911
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Sivilingeniør 1970
1980 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sivilingeniør 1970 1970
1980 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sivilingeniør 1970 1970
1981 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Sivilingeniør 1970
1982 Røykskaderådet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 0 Sivilingeniør 1970 1970
1983 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Sivilingeniør 1970
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sivilingeniør 1970
1984 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Sivilingeniør 1970
1985 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Sivilingeniør 1970