Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten
Utvalgsnummer: 18018000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 05.03.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal utrede statens engasjement i oljevirksomheten - StatoilsForvaltningsmessige oppgaver skal skilles ut og ivaretas av andreorganer om nødvendig. Statoil er forutsatt gitt forretningsmessigfrihet - får dette konsekvenser for statens kontroll?
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Olje- og energidepartementet 8 0 24 383737 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 8 0 7 291419 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Sekretær, ikke medlem Rolf Busch 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Gunnar Holt 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Kaspar K. Kielland 1 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Dagfinn Vårvik 1 301 Sjefsredaktør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Gustav Heiberg Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1982 Leder Jens Christian Mellbye 1 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 C.Oecon. I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar Hellesen 1 1106 Banksjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Guri Greve 2 1201 Advokat I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Rolf Busch 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Dagfinn Vårvik 1 301 Sjefsredaktør I statsråd 1970
1983 Leder Jens Christian Mellbye 1 301 Fhv. H.R.Dommer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kaspar K. Kielland 1 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gustav Heiberg Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Gunnar Holt 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Hellesen 1 1106 Banksjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Guri Greve 2 1201 Advokat I statsråd 1970