FORVALTNINGSDATABASEN

Einar Magnussen

Denne siden viser opplysninger om Einar Magnussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Einar Magnussen
NSD id-nummer: 221
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970
1980 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Administrerende Direktør 1970 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 C.Oecon. 1970 1970
1982 Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 C.Oecon. 1970
1983 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1983 Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1984 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1986 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970 1970