Forvaltningsdatabasen

Styret for Artsdatabanken

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Artsdatabanken" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Artsdatabanken
Utvalgsnummer: 181
Opprettelsesår: 2004
Tilhørende departement: Utdannings- og forskningsdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2004 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2004 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2004 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2004 Karl Julius Baadsvik 1 0 seniorforsker 01.01.2004 31.12.2007
2004 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2004 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2004 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2004 Irene Lindblad 2 6900 førstebibliotekar 01.01.2004 31.12.2007
2004 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2004 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2004 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2004 Asbjørn Moen 1 70210 professor 01.01.2004 31.12.2007
2004 Janne Sollie 2 70260 direktør 01.01.2004 31.12.2007
2004 Else Bottengård 2 90150 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.07.2007
2005 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2005 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2005 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2005 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2005 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2005 Karl Julius Baadsvik 1 0 seniorforsker 01.01.2004 31.12.2007
2005 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2005 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2005 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2005 Irene Lindblad 2 6900 førstebibliotekar 01.01.2004 31.12.2007
2005 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2005 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2005 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2005 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2005 Asbjørn Moen 1 70210 professor 01.01.2004 31.12.2007
2005 Janne Sollie 2 70260 direktør 01.01.2004 31.12.2007
2005 Else Bottengård 2 90150 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.07.2007
2006 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2006 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2006 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2006 Karl Julius Baadsvik 1 0 seniorforsker 01.01.2004 31.12.2007
2006 Øystein Wiig 1 0 professor 01.01.2006 31.12.2009
2006 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2006 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2006 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2006 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2006 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2006 Irene Lindblad 2 6900 førstebibliotekar 01.01.2004 31.12.2007
2006 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2006 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2006 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2006 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2006 Asbjørn Moen 1 70210 professor 01.01.2004 31.12.2007
2006 Janne Sollie 2 70260 direktør 01.01.2004 31.12.2007
2006 Else Bottengård 2 90150 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.07.2007
2007 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2007 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2007 Karl Julius Baadsvik 1 0 seniorforsker 01.01.2004 31.12.2007
2007 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2007 Øystein Wiig 1 0 professor 01.01.2006 31.12.2009
2007 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2007 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2007 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2007 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2007 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2007 Irene Lindblad 2 6900 førstebibliotekar 01.01.2004 31.12.2007
2007 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2007 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2007 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2007 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2007 Asbjørn Moen 1 70210 professor 01.01.2004 31.12.2007
2007 Janne Sollie 2 70260 direktør 01.01.2004 31.12.2007
2007 Else Bottengård 2 90150 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.07.2007
2008 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2008 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2008 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2008 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2008 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2008 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2008 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2008 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2008 Øystein Wiig 1 0 professor 01.01.2006 31.12.2009
2008 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2008 Marit Helene Lie 2 14300 forsker 01.01.2008 31.12.2011
2008 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2008 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2008 Are Dommasnes 1 51460 forsker 01.01.2008 31.12.2009
2008 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2008 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2008 Solveig Bakken 2 75400 kontorsjef 01.01.2008 31.12.2011
2008 Brynhild Mørkved 2 90130 1. amanuensis 01.01.2008 31.12.2009
2009 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2009 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2009 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2009 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2009 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2009 Øystein Wiig 1 0 professor 01.01.2006 31.12.2009
2009 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2009 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2009 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2009 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2009 Marit Helene Lie 2 14300 forsker 01.01.2008 31.12.2011
2009 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2009 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2009 Are Dommasnes 1 51460 forsker 01.01.2008 31.12.2009
2009 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2009 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2009 Solveig Bakken 2 75400 kontorsjef 01.01.2008 31.12.2011
2009 Brynhild Mørkved 2 90130 1. amanuensis 01.01.2008 31.12.2009
2010 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2010 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2010 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2010 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2010 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2010 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2010 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2010 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2010 Marit Helene Lie 2 14300 forsker 01.01.2008 31.12.2011
2010 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2010 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2010 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2010 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2010 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2010 Solveig Bakken 2 75400 kontorsjef 01.01.2008 31.12.2011
2011 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2011 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef 01.01.2004 31.12.2011
2011 Lisbeth Gederaas 2 0 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2011 Rune Anderaa 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2011
2011 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2011 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2011 Gunilla Rosenqvist 2 0 professor 01.01.2004 31.12.2011
2011 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2011 Dan Aamlid 1 14300 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2011
2011 Marit Helene Lie 2 14300 forsker 01.01.2008 31.12.2011
2011 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2011 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2011 Nils Valland 1 70200 seniorrådgiver 01.01.2005 14.02.2011
2011 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2011 Solveig Bakken 2 75400 kontorsjef 01.01.2008 31.12.2011
2012 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2012 Anders Jelmert 1 0 forsker 01.01.2012 31.12.2013
2012 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2012 Astrid Brekke Skrindo 2 0 sjefingeniør 01.01.2012 01.08.2017
2012 Christian Steel 1 0 generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2012 Anne Breistein 2 0 ass. generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2012 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2012 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2012 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2012 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2012 Signe Nybø 2 70580 forskningssjef 01.01.2012 31.12.2013
2013 Anders Jelmert 1 0 forsker 01.01.2012 31.12.2013
2013 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2013 Astrid Brekke Skrindo 2 0 sjefingeniør 01.01.2012 01.08.2017
2013 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2013 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2013 Christian Steel 1 0 generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2013 Anne Breistein 2 0 ass. generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2013 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2013 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2013 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2013 Signe Nybø 2 70580 forskningssjef 01.01.2012 31.12.2013
2014 Astrid Brekke Skrindo 2 0 sjefingeniør 01.01.2012 01.08.2017
2014 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2014 Anne Breistein 2 0 ass. generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2014 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2014 Kjell Nedreaas 1 0 forsker 01.08.2014 01.08.2017
2014 Christian Steel 1 0 generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2014 Bror Yngve Rahm 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.08.2017
2014 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2014 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2014 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2014 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2015 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2015 Anne Breistein 2 0 ass. generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2015 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2015 Astrid Brekke Skrindo 2 0 sjefingeniør 01.01.2012 01.08.2017
2015 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2015 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2015 Bror Yngve Rahm 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.08.2017
2015 Christian Steel 1 0 generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2015 Kjell Nedreaas 1 0 forsker 01.08.2014 01.08.2017
2015 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2015 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2016 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2016 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2016 Astrid Brekke Skrindo 2 0 sjefingeniør 01.01.2012 01.08.2017
2016 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2016 Bror Yngve Rahm 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.08.2017
2016 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2016 Kjell Nedreaas 1 0 forsker 01.08.2014 01.08.2017
2016 Anne Breistein 2 0 ass. generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2016 Christian Steel 1 0 generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2016 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2016 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017
2017 Arild Lindgaard 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2017 Bror Yngve Rahm 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.08.2017
2017 Iulie Aslaksen 2 0 forsker I 01.01.2004 01.08.2017
2017 Anne Breistein 2 0 ass. generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2017 Christian Steel 1 0 generalsekretær 01.01.2012 01.08.2017
2017 Fridtjof Mehlum 1 0 forskningssjef 01.01.2004 01.08.2017
2017 Jan Henning L'Abée-Lund 1 0 seniorrådgiver 01.01.2004 01.08.2017
2017 Astrid Brekke Skrindo 2 0 sjefingeniør 01.01.2012 01.08.2017
2017 Kjell Nedreaas 1 0 forsker 01.08.2014 01.08.2017
2017 Vigdis Vandvik 2 50190 professor 01.01.2004 01.08.2017
2017 Yngve Sigurd Svarte 1 70200 avdelingsdirektør 01.01.2004 01.08.2017