FORVALTNINGSDATABASEN

Stein Øyvind Lier-Hansen

Denne siden viser opplysninger om Stein Øyvind Lier-Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Øyvind Lier-Hansen
NSD id-nummer: 133908
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Høgskolen i Telemark 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Styret for Høgskolen i Telemark 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Styret for Høgskolen i Telemark 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Styret for Høgskolen i Telemark 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2008 Styret for Artsdatabanken 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2009 Styret for Artsdatabanken 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2010 Styret for Artsdatabanken 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2011 Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester Utredning / ekspertutvalg 30550 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2013
2011 Styret for Artsdatabanken 30550 direktør 01.01.2008 31.12.2011
2012 Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester Utredning / ekspertutvalg 30550 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2013
2013 Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester Utredning / ekspertutvalg 30550 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2013