Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utvalgsnummer: 186
Opprettelsesår: 1996
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Bjørn O. Utgård 1 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2004 Judith Rødsten 2 0 seksjonssjef 01.01.2002 31.07.2005
2004 Kari Hag 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2004 Vegard Austmo 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2004 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2004 Anne Sofie Ravndal Risnes 2 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2004 Sidsel Sandelien 2 0 vegsjef 01.01.2002 31.07.2005
2004 Karl Glad 1 0 advokat 01.01.1999 31.07.2005
2004 Hanne Skaare Pedersen 2 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2004 Bjørn Alterhaug 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2005
2004 Christine Strømhylden 2 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2004 Christian Henrik Thommessen 1 0 konsernsjef 01.01.2002 31.07.2006
2004 Bente Fjeldvær 2 0 leder 01.01.2002 31.07.2005
2004 Hans Bøhle Aarhus 1 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2004 Geir Stene Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 21.01.2005
2004 Kari Werner Øfsti 2 0 programdirektør 01.01.1999 31.07.2005
2004 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2004 Sindre Balas 1 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2004 Geir Halvor Lunde 1 0 brannvernleder 01.01.2002 31.07.2009
2004 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2004 Eivind Hiis Hauge 1 70240 rektor 01.01.2002 31.07.2005
2004 Julie Feilberg 2 70300 prorektor 01.01.2002 31.12.2004
2004 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2005 Hanne Skaare Pedersen 2 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2005 Sindre Balas 1 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2005 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2005 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2005 Karl Glad 1 0 advokat 01.01.1999 31.07.2005
2005 Sidsel Sandelien 2 0 vegsjef 01.01.2002 31.07.2005
2005 Bente Fjeldvær 2 0 leder 01.01.2002 31.07.2005
2005 Gard E: Jørgensen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 An-Margret Jensen 2 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2005 Christian Henrik Thommessen 1 0 konsernsjef 01.01.2002 31.07.2006
2005 Vegard Austmo 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2005 Judith Rødsten 2 0 seksjonssjef 01.01.2002 31.07.2005
2005 Terje Wahl 1 0 stipendiat 01.01.2005 31.07.2008
2005 Bjørn Alterhaug 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2005
2005 Geir Stene Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 21.01.2005
2005 Anne Sofie Ravndal Risnes 2 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2005 Kari Werner Øfsti 2 0 programdirektør 01.01.1999 31.07.2005
2005 Hans Bøhle Aarhus 1 0 student 01.01.2002 21.01.2005
2005 Christine Strømhylden 2 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2005 Jasmin Jahre 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Kristin H. Kaggerud 2 0 stipendiat 01.01.2005 31.07.2006
2005 Geir Halvor Lunde 1 0 brannvernleder 01.01.2002 31.07.2009
2005 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2005 Kari Hag 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2005 Svein Lorentzen 1 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2005 Bjørn O. Utgård 1 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2005 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2005 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2005 Jens Maseng 1 70180 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Eivind Hiis Hauge 1 70240 rektor 01.01.2002 31.07.2005
2005 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2005 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2006 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2006 Terje Andrè Arnøy 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Svein Lorentzen 1 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2006 Astrid Elisabeth Phil 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Christian Henrik Thommessen 1 0 konsernsjef 01.01.2002 31.07.2006
2006 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2006 Terje Wahl 1 0 stipendiat 01.01.2005 31.07.2008
2006 An-Margret Jensen 2 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2006 Jasmin Jahre 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Vegard Austmo 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2006 Kari Hag 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2006 Geir Halvor Lunde 1 0 brannvernleder 01.01.2002 31.07.2009
2006 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2006 Sverre Midthjell 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2006 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2006 Gard E: Jørgensen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Kristin H. Kaggerud 2 0 stipendiat 01.01.2005 31.07.2006
2006 Lise Lyngsnes Randeberg 2 0 stipendiat 01.01.2006 31.07.2009
2006 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2006 Jens Maseng 1 70180 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2006 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2007 An-Margret Jensen 2 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2007 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2007 Kari Hag 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2007 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2007 Vegard Austmo 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2007 Lise Lyngsnes Randeberg 2 0 stipendiat 01.01.2006 31.07.2009
2007 Terje Andrè Arnøy 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Sverre Midthjell 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Terje Wahl 1 0 stipendiat 01.01.2005 31.07.2008
2007 Astrid Elisabeth Phil 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Svein Lorentzen 1 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2007 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2007 Geir Halvor Lunde 1 0 brannvernleder 01.01.2002 31.07.2009
2007 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2007 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2007 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2007 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2007 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2008 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2008 An-Margret Jensen 2 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2008 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2008 Lise Lyngsnes Randeberg 2 0 stipendiat 01.01.2006 31.07.2009
2008 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2008 Geir Halvor Lunde 1 0 brannvernleder 01.01.2002 31.07.2009
2008 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2008 Terje Wahl 1 0 stipendiat 01.01.2005 31.07.2008
2008 Svein Lorentzen 1 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2008 Kari Hag 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2008 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2008 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2008 Vegard Lein Ausrød 1 70130 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Sara Underland Mjelva 2 70140 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Pål Ivar Brekke 1 70300 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2008 Isak Kjerpeset 1 70480 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2009 An-Margret Jensen 2 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2009 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2009 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2009 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2009 Kari Hag 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 31.07.2009
2009 Geir Halvor Lunde 1 0 brannvernleder 01.01.2002 31.07.2009
2009 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2009 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2009 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2009 Svein Lorentzen 1 0 professor 01.01.2005 31.07.2009
2009 Lise Lyngsnes Randeberg 2 0 stipendiat 01.01.2006 31.07.2009
2009 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2009 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2009 Vegard Lein Ausrød 1 70130 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Sara Underland Mjelva 2 70140 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Pål Ivar Brekke 1 70300 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2009 Isak Kjerpeset 1 70480 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2009 Julia Iablokova 2 74910 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Morten Olimb 1 74910 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2009 Vidar Broholm 1 74910 seksjonssjef 01.01.2009 31.07.2013
2009 Ingrid Ystgaard 2 74910 stipendiat 01.01.2009 31.07.2009
2009 Anne Kristine Børresen 2 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2009 Steinar Nordal 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2009 Haaken Annfelt Moe 1 74910 stipendiat 01.01.2009 31.07.2010
2010 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2010 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2010 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2010 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2010 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2010 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2010 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2010 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2010 Anne Kristine Børresen 2 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2010 Haaken Annfelt Moe 1 74910 stipendiat 01.01.2009 31.07.2010
2010 Julia Iablokova 2 74910 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Vidar Broholm 1 74910 seksjonssjef 01.01.2009 31.07.2013
2010 Morten Olimb 1 74910 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2010 Steinar Nordal 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2011 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2011 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2011 Åsa Snilstveit Hoem 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Julien Bourrelle 1 0 stipendiat 01.01.2011 31.07.2012
2011 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2011 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2011 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2011 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2011 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2011 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2011 Anne Kristine Børresen 2 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2011 Vidar Broholm 1 74910 seksjonssjef 01.01.2009 31.07.2013
2011 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2011 Steinar Nordal 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2011 Sverre Haug Lindseth 1 74910 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2012 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2012 Michael Johansen 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Tina Melfjord 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2012 Magnus Steigedal 1 0 forsker 01.01.2012 31.07.2014
2012 Julien Bourrelle 1 0 stipendiat 01.01.2011 31.07.2012
2012 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2012 Åsa Snilstveit Hoem 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2012 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2012 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2012 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2012 Steinar Nordal 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2012 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2012 Vidar Broholm 1 74910 seksjonssjef 01.01.2009 31.07.2013
2012 Anne Kristine Børresen 2 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2012 Sverre Haug Lindseth 1 74910 student 01.01.2011 31.07.2012
2013 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2013 Magnus Steigedal 1 0 forsker 01.01.2012 31.07.2014
2013 Tina Melfjord 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Marit Arnstad 2 0 advokat 01.01.2005 31.07.2013
2013 Jon Øyvind Eriksen 1 0 01.01.2002 31.07.2013
2013 Michael Johansen 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Ådne Cappelen 1 0 forsker 01.01.2006 31.07.2013
2013 Anne Kathrine Slungård 2 3680 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2013 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2013 Randi Wenche Haugen 2 70460 daglig leder 01.01.2013 15.11.2014
2013 Morten Loktu 1 70460 direktør 01.01.2005 31.07.2013
2013 Kristin Dæhli 2 70520 førstekonsulent 01.01.1999 31.07.2013
2013 Steinar Nordal 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2013 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2013 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2013 Vidar Broholm 1 74910 seksjonssjef 01.01.2009 31.07.2013
2013 Marit Grønning-Moe 2 74910 fagleder 01.01.2013 31.07.2017
2013 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2013 Per-Kristian Foss 1 74910 stortingsrepresentant 01.01.2013 31.12.2013
2013 Anne Kristine Børresen 2 74910 professor 01.01.2009 31.07.2013
2013 Merete Falck 2 74910 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Haakon Utby 1 74910 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Magnus Steigedal 1 0 forsker 01.01.2012 31.07.2014
2014 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2014 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2014 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2014 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2014 Per Christian Tangene 1 70140 student 01.01.2014 31.07.2015
2014 Guro Busterud 2 70140 postdok 01.01.2014 31.07.2015
2014 Randi Wenche Haugen 2 70460 daglig leder 01.01.2013 15.11.2014
2014 Haakon Utby 1 74910 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2014 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2014 Marit Grønning-Moe 2 74910 fagleder 01.01.2013 31.07.2017
2014 Merete Falck 2 74910 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2015 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2015 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2015 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2015 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2015 Guro Busterud 2 70140 postdok 01.01.2014 31.07.2015
2015 Per Christian Tangene 1 70140 student 01.01.2014 31.07.2015
2015 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2015 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2015 Marit Grønning-Moe 2 74910 fagleder 01.01.2013 31.07.2017
2015 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2016 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2016 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2016 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2016 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2016 Marit Grønning-Moe 2 74910 fagleder 01.01.2013 31.07.2017
2016 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2016 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2016 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2017 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2017 Bjarne Anton Foss 1 0 professor 01.01.2009 31.07.2017
2017 Bjørn Otto Sverdrup 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2017 Dag Waaler 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2017 Maria Strømme 2 0 01.08.2017 31.07.2021
2017 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2017 Karin Röding 2 11240 rektor 01.01.2009 31.07.2017
2017 Jessica Gärtner 2 64870 Maritim personalsjef 01.08.2017 31.07.2021
2017 Marius Korsnes 1 70100 Postdoktor 01.08.2017 31.07.2021
2017 Kjersti Møller 2 70360 01.08.2017 31.07.2021
2017 Thomas Ferstad 1 70380 Seniorkonsulent 01.08.2017 31.07.2021
2017 Tim Torvatn 1 70480 01.08.2017 31.07.2021
2017 Anne C. Elster 2 70510 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2017 Aksel Tjora 1 70520 01.08.2017 31.07.2021
2017 Marit Grønning-Moe 2 74910 fagleder 01.01.2013 31.07.2017
2017 Helge Holden 1 74910 professor 01.01.2009 31.07.2017
2017 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2017 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2017 Monica Lillefjell 2 75500 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2018 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2018 Maria Strømme 2 0 01.08.2017 31.07.2021
2018 Dag Waaler 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2018 Sigrid Rønneberg 2 0 Stipendiat 01.08.2018 31.07.2019
2018 Bjørn Otto Sverdrup 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2018 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2018 Jessica Gärtner 2 64870 Maritim personalsjef 01.08.2017 31.07.2021
2018 Marius Korsnes 1 70100 Postdoktor 01.08.2017 31.07.2021
2018 Siri Arnesen 2 70110 student 01.08.2018 31.07.2019
2018 Kjersti Møller 2 70360 01.08.2017 31.07.2021
2018 Thomas Ferstad 1 70380 Seniorkonsulent 01.08.2017 31.07.2021
2018 Tim Torvatn 1 70480 01.08.2017 31.07.2021
2018 Philip Lautin Jackson 1 70500 student 01.08.2018 31.07.2019
2018 Anne C. Elster 2 70510 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2018 Aksel Tjora 1 70520 01.08.2017 31.07.2021
2018 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2018 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2018 Monica Lillefjell 2 75500 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2019 Maria Strømme 2 0 01.08.2017 31.07.2021
2019 Dag Waaler 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2019 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2019 Bjørn Otto Sverdrup 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2019 Sigrid Rønneberg 2 0 Stipendiat 01.08.2018 31.07.2019
2019 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2019 Jessica Gärtner 2 64870 Maritim personalsjef 01.08.2017 31.07.2021
2019 Marius Korsnes 1 70100 Postdoktor 01.08.2017 31.07.2021
2019 Siri Arnesen 2 70110 student 01.08.2018 31.07.2019
2019 Kjersti Møller 2 70360 01.08.2017 31.07.2021
2019 Thomas Ferstad 1 70380 Seniorkonsulent 01.08.2017 31.07.2021
2019 Tim Torvatn 1 70480 01.08.2017 31.07.2021
2019 Philip Lautin Jackson 1 70500 student 01.08.2018 31.07.2019
2019 Anne C. Elster 2 70510 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2019 Aksel Tjora 1 70520 01.08.2017 31.07.2021
2019 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2019 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2019 Monica Lillefjell 2 75500 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2020 Dag Waaler 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2020 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2020 Maria Strømme 2 0 01.08.2017 31.07.2021
2020 Bjørn Otto Sverdrup 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2020 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2020 Jessica Gärtner 2 64870 Maritim personalsjef 01.08.2017 31.07.2021
2020 Marius Korsnes 1 70100 Postdoktor 01.08.2017 31.07.2021
2020 Kjersti Møller 2 70360 01.08.2017 31.07.2021
2020 Thomas Ferstad 1 70380 Seniorkonsulent 01.08.2017 31.07.2021
2020 Tim Torvatn 1 70480 01.08.2017 31.07.2021
2020 Anne C. Elster 2 70510 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2020 Aksel Tjora 1 70520 01.08.2017 31.07.2021
2020 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2020 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2020 Monica Lillefjell 2 75500 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2021 Bjørn Otto Sverdrup 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2021 Dag Waaler 1 0 01.08.2017 31.07.2021
2021 Svein Richard Brandtzæg 1 0 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2021 Maria Strømme 2 0 01.08.2017 31.07.2021
2021 Nina Refseth 2 2800 konserndirektør 01.01.2014 31.07.2021
2021 Jessica Gärtner 2 64870 Maritim personalsjef 01.08.2017 31.07.2021
2021 Marius Korsnes 1 70100 Postdoktor 01.08.2017 31.07.2021
2021 Kjersti Møller 2 70360 01.08.2017 31.07.2021
2021 Thomas Ferstad 1 70380 Seniorkonsulent 01.08.2017 31.07.2021
2021 Tim Torvatn 1 70480 01.08.2017 31.07.2021
2021 Anne C. Elster 2 70510 Professor 01.08.2017 31.07.2021
2021 Aksel Tjora 1 70520 01.08.2017 31.07.2021
2021 Kristin Melum Eide 2 74910 professor 01.01.2013 31.07.2021
2021 Nils Kristian Nakstad 1 74910 adm. direktør 01.01.2013 31.07.2021
2021 Monica Lillefjell 2 75500 Professor 01.08.2017 31.07.2021