FORVALTNINGSDATABASEN

Siri Beate Hatlen

Denne siden viser opplysninger om Siri Beate Hatlen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siri Beate Hatlen
NSD id-nummer: 131401
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2004 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre for ordinært forvaltningsorgan Av departement 0 konserndirektør 01.01.2003 01.01.2008
2005 AS Vinmonopolets styre Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Kongen 0 konserndirektør 01.01.2005 19.06.2009
2005 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2005 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre for ordinært forvaltningsorgan Av departement 0 konserndirektør 01.01.2003 01.01.2008
2006 AS Vinmonopolets styre Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Kongen 0 konserndirektør 01.01.2005 19.06.2009
2006 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2006 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre for ordinært forvaltningsorgan Av departement 0 konserndirektør 01.01.2003 01.01.2008
2007 AS Vinmonopolets styre Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Kongen 0 konserndirektør 01.01.2005 19.06.2009
2007 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2007 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre for ordinært forvaltningsorgan Av departement 0 konserndirektør 01.01.2003 01.01.2008
2008 AS Vinmonopolets styre Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Kongen 0 konserndirektør 01.01.2005 19.06.2009
2008 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2008 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre for ordinært forvaltningsorgan Av departement 0 konserndirektør 01.01.2003 01.01.2008
2009 AS Vinmonopolets styre Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Kongen 0 konserndirektør 01.01.2005 19.06.2009
2009 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0 konserndirektør 01.01.1999 31.07.2009
2012 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2013 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2014 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 styreleder 01.01.2014 24.11.2016
2014 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2015 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 styreleder 01.01.2014 24.11.2016
2015 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2016 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 styreleder 01.01.2014 24.11.2016
2016 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2017 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2018 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2019 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020
2020 Teknologirådet Av departement 0 01.08.2012 31.12.2020