FORVALTNINGSDATABASEN

Utvalg for sjøfartsfag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for sjøfartsfag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for sjøfartsfag
Utvalgsnummer: 2077010
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 03.03.1982 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Utvalget skal være et rådgivende organ for Rådet for videregående opplæring når det gjelder studieretning for sjøfartsfag.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 1 9316 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 0 33857 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Erik Raeng 1 216 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Albert Einan 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odd Andersen 1 228 Overingeniør Av departement 1970
1983 Leder Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Petter Bliksrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingerid Bjercke 2 301 Elev Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jens Andre Jensen 1 717 Inspektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Reilly Solhaug 1 721 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ernst Rolf Olsen 1 1001 Avdelingsformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Kåre Strønen 1 1201 Elev Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Atle Paulsen 1 1201 Skoleelev Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Reidun Dybdal 2 1624 Elev Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jarle Riksheim 1 1804 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Raeng 1 216 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Albert Einan 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Andersen 1 228 Overingeniør Av departement 1970
1984 Leder Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Petter Bliksrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingerid Bjercke 2 301 Elev Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jens Andre Jensen 1 717 Inspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Reilly Solhaug 1 721 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ernst Rolf Olsen 1 1001 Avdelingsformann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Kåre Strønen 1 1201 Elev Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Atle Paulsen 1 1201 Skoleelev Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Reidun Dybdal 2 1624 Elev Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jarle Riksheim 1 1804 Lærer Av departement 1970