FORVALTNINGSDATABASEN

Hans Olav Isaksen

Denne siden viser opplysninger om Hans Olav Isaksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Olav Isaksen
NSD id-nummer: 1162
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Reisesekretær 1970
1980 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær
1980 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær
1980 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1981 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Reisesekretær 1970
1981 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær
1981 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970 1970
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Reisesekretær 1970 1970
1983 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1983 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970
1984 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970
1984 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1984 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970
1985 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1985 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1986 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1986 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1986 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1970
1987 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1987 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Reisesekretær 1970
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1988 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1970 1970
1989 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1970
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Reisesekretær 1970 1970
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970 1970
1991 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970 1970
1991 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970 1970
1992 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970
1992 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970
1993 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970
1993 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Forhandlingsled 1970
1996 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger Vanlig medlem Av departement 231 Avdelingsleder 1970
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 231 Avdelingsleder 1970
1997 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger Vanlig medlem Av departement 231 Avdelingsleder 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 231 Avdelingsleder 1970
1997 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Avdelingsleder 1970 1970