FORVALTNINGSDATABASEN

Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning
Utvalgsnummer: 2120002
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1949 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 19 19 0 0 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 14 472000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 10 518215 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 62 1357000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 436299
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 447000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 5 403000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 6 410000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 5 400000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1983 Leder Ingeborg Wilberg 2 219 Førstelektor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Rolv Mikkel Blakar 1 301 Dosent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Britt Hildeng 2 301 Høgskolelektor I statsråd
1983 Vanlig varamedlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Pål Repstad 1 1001 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Liv Schjelderup 2 1103 Høgskolelektor I statsråd 1970
1983 Nestleder Hallgrim Kløve 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Stavang 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Reidar Grønhaug 1 1201 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Harald Jensen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Georg Henriksen 1 1201 Universitetslekto I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Einar Matson 1 1601 Dosent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Nils Søvik 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Hans Jacob Kreyberg 1 1601 Professor I statsråd
1983 Vanlig medlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Paul Olav Berg 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Tom Johansen 1 1902 Amanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Yngvar Løchen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Åsmund Lønning Strømnes 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Kinserdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tore Thonstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Anton Hoiem 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Lise Vislie 2 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Frederik Zimmer 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Thomas Fredrik Barth 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Pål Repstad 1 1001 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Stein Kuhnle 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Per Stavang 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Wenche Håland 2 1201 Sjefspsykolog I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Bachman 1 1502 Undervisningslede I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kristen Ringdal 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Brit Engan Dale 2 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Nestleder Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Rannveig Dahle 2 1601 Forsker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Matson 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Leder Yngvar Løchen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Lisbet Holtedahl 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tone Skinningsrud 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tore Thonstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Lise Vislie 2 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anton Hoiem 1 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Frederik Zimmer 1 301 Universitetslekto I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Thomas Fredrik Barth 1 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Stein Kuhnle 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Førstelektor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Håland 2 1201 Sjefpsykolog I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Andreas Bachman 1 1502 Undervisningslede I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristen Ringdal 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Rannveig Dahle 2 1601 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Brit Engan Dale 2 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Lisbet Holtedahl 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tone Skinningsrud 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tore Thonstad 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Lise Vislie 2 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Thomas Fredrik Barth 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Mathisen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Wenche Håland 2 1201 Sjefpsykolog I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Per Stavang 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Førstelektor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Stein Kuhnle 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Andreas Bachman 1 1502 Undervisningsle I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Brit Engan Dale 2 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Lund 2 1601 Amanuensis I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Lisbet Holtedahl 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Georges Midré 1 1902 Professor I statsråd 1970
1987 Leder Yngvar Løchen 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Siri Gerrard 2 2012 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Thomas Fredrik Barth 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Lise Vislie 2 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Førstelektor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Mathisen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Lund 2 1601 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Georges Midré 1 1902 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Siri Gerrard 2 2012 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Tore Thonstad 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Dosent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Svein Magnussen 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Tove Stang Dahl 2 221 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1989 Leder Lise Vislie 2 301 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kari Thomassen 2 1001 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Georg Henriksen 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Lars Mathisen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Lund 2 1601 Amanuensis I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Georges Midré 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Jens-Ivar Nergård 1 1931 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Dosent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Magnussen 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tove Stang Dahl 2 221 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kari Thomassen 2 1001 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Georg Henriksen 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Lund 2 1601 Amanuensiss I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Arnt Pettersen 1 1804 Høgskoledosent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jens-Ivar Nergård 1 1931 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Svein Magnussen 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tove Stang Dahl 2 221 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Signe Lise Howell 2 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Viggo Hagstrøm 1 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kari Thomassen 2 1001 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Nestleder Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Stein Kuhnle 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Georg Henriksen 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lars Mathisen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Lund 2 1601 Amanuensis I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Per Arnt Pettersen 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Jens-Ivar Nergård 1 1931 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Svein Magnussen 1 219 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tove Stang Dahl 2 221 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Viggo Hagstrøm 1 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Dag Michalsen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Signe Lise Howell 2 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kari Thomassen 2 1001 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tom Bleie 2 1201 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Georg Henriksen 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Lund 2 1601 Amanuensis I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Terje Vassdal 1 1902 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jens-Ivar Nergård 1 1931 Professor I statsråd 1970