FORVALTNINGSDATABASEN

Hege Torp

Denne siden viser opplysninger om Hege Torp fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hege Torp
NSD id-nummer: 10355
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Mineralressursutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Vitenskapelig Assistent 1970 1970
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Vitenskapelig Ass 1970
1983 Mineralressursutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Vitenskapelig Ass 1970
1984 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Vitenskapelig Ass 1970
1985 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Vitenskapelig Ass 1970
1986 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Vitenskapelig Ass 1970
1987 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Forsker 1970
1987 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1988 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Forsker 1970
1988 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1989 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Forsker 1970
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1989 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1970
1989 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1990 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Forsker 1970
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1990 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1970
1990 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970 1970
1990 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1991 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970 1970
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1991 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1970
1991 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1992 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1992 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1970
1992 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1993 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1970 1970
1993 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1970
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1970 1970
1995 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970 1970
1996 [mangler navn] Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsleder 1970