FORVALTNINGSDATABASEN

Tilsynsutvalget for Aulestad

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for Aulestad" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for Aulestad
Utvalgsnummer: 2169000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1936
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Drift av Aulestad som museum: budsjett, årsberetninger, vedlikehold.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 0 4 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 0 4 0 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 2 542 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 2 1000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 3 1256 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 2 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 3 1500 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Berit Aarsland 2 501 1970
1980 Leder Thorstein Treholt 1 501 Fylkesmann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Fartein Valen-Sendstad 1 501 Museumsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Berit Graedler 2 522 Musikkpedagog Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Jakob E. Ågotnes 1 522 Konservator Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Berit Aarsland 2 501 1970
1981 Vanlig medlem Fartein Valen-Sendstad 1 501 Museumsdirektør Av departement
1981 Leder Thorstein Treholt 1 501 Fylkesmann Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Jakob E. Ågotnes 1 522 Konservator Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Berit Graedler 2 522 Musikkpedagog Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Magnhild Aulstad 2 522 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Eva Normann 2 501 Førstekontorfullm Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Rektor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Tord Buggeland 1 501 Direktør (Kst.) Av departement 1970
1984 Leder Knut Korsæth 1 501 Fylkesmann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Grotheim 1 520 Overkonduktør Av departement 1970 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Jakob E. Ågotnes 1 522 Konservator Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Erna Midtlien 2 522 Kontorassistent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Magnhild Aulstad 2 522 Husmor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Berit Graedler 2 522 Husmor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Magne Velure 1 501 Direktør I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem Tord Buggeland 1 501 Direktør (Kst.) Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erna Midtlien 2 522 Kontorassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magne Velure 1 501 Direktør I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig medlem Erna Midtlien 2 522 Kontorassistent Av departement 1970