FORVALTNINGSDATABASEN

Marie Brenden

Denne siden viser opplysninger om Marie Brenden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marie Brenden
NSD id-nummer: 7644
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Lærer 1970
1981 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Lærer 1970
1982 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Lærer 1970
1983 Tilsynsutvalget for Aulestad Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 501 Rektor 1970
1983 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Rektor 1970
1984 Tilsynsutvalget for Aulestad Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 501 Rektor 1970 1970
1984 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Rektor 1970
1985 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Rektor 1970
1986 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Rektor 1970
1987 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970 1970
1994 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1994 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1995 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1995 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1996 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1996 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1996 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1997 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970
1997 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Stortingsrepresentant 1970