Forvaltningsdatabasen

Statistikklovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statistikklovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statistikklovutvalget
Utvalgsnummer: 217
Opprettelsesår: 2016
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2016 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2016 06.12.2017
2016 Astrid Undheim 2 70510 vice president Departementet 01.01.2016 26.06.2017
2017 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2016 06.12.2017
2017 Astrid Undheim 2 70510 vice president Departementet 01.01.2016 26.06.2017