FORVALTNINGSDATABASEN

Christine Benedichte Meyer

Denne siden viser opplysninger om Christine Benedichte Meyer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christine Benedichte Meyer
NSD id-nummer: 134639
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret i Norsk rikskringkasting AS Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 adm. direktør 01.01.2004 01.07.2006
2005 Styret i Norsk rikskringkasting AS Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 adm. direktør 01.01.2004 01.07.2006
2006 Styret i Norsk rikskringkasting AS Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 adm. direktør 01.01.2004 01.07.2006
2014 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 adm. direktør 01.01.2014 24.11.2016
2015 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 adm. direktør 01.01.2014 24.11.2016
2016 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 adm. direktør 01.01.2014 24.11.2016
2016 Statistikklovutvalget Utredning / ekspertutvalg Av departement 0 adm. direktør 01.01.2016 06.12.2017
2017 Statistikklovutvalget Utredning / ekspertutvalg Av departement 0 adm. direktør 01.01.2016 06.12.2017