Forvaltningsdatabasen

Skolekinoutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skolekinoutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skolekinoutvalget
Utvalgsnummer: 2175000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1974 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Vurdere film til bruk i skolekino.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 0 9 85000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 3 9 71000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 6 65492 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 6 39551 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 7 63286 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 4 38253 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Elna Setekleiv 2 220 Rektor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Elsa Brita Marcussen 2 301 Filmkonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Tor Kløvstad 1 401 Kinosjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Robert Halvorsen 1 602 Kinosjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Mette Newth 2 1001 Forfatter Av departement 1970
1980 Leder Willy Svarverud 1 1601 Kultursjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Elna Setekleiv 2 220 Rektor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Elsa Brita Marcussen 2 301 Filmkonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Tor Kløvstad 1 401 Kinosjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Robert Halvorsen 1 602 Kinosjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Mette Newth 2 1001 Forfatter Av departement 1970
1981 Leder Willy Svarverud 1 1601 Kultursjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Astrid Klippen 2 0 Lærer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Elsa Brita Marcussen 2 301 Filmkonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Mette Newth 2 1001 Adjunkt Av departement 1970
1982 Leder Willy Svarverud 1 1601 Kultursjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Nils Klevjer Aas 1 301 Informasjonssjef 1970
1983 Leder Elsa Brita Marcussen 2 301 Filmkonsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Astrid Klippen 2 624 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne Christian Thronsen 1 806 Kinosjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Mette Newth 2 1001 Adjunkt Av departement 1970 1970
1983 Leder Willy Svarverud 1 1601 Kultursjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Klevjer Aas 1 301 Informasjonssjef 1970
1984 Vanlig medlem Astrid Klippen 2 624 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Christian Thronsen 1 806 Kinosjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Klevjer Aas 1 301 Informasjonssjef 1970
1985 Vanlig medlem Astrid Klippen 2 624 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Christian Thronsen 1 806 Kinosjef Av departement 1970