FORVALTNINGSDATABASEN

Elsa Brita Marcussen

Denne siden viser opplysninger om Elsa Brita Marcussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Elsa Brita Marcussen
NSD id-nummer: 2619
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skolekinoutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Filmkonsulent 1970
1980 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Filmkonsulent 1970 1970
1981 Skolekinoutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Filmkonsulent 1970
1981 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Filmkonsulent 1970 1970
1982 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Filmkonsulent 1970 1970
1982 Skolekinoutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Filmkonsulent 1970
1983 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Filmkonsulent 1970
1983 Skolekinoutvalget Andre oppgaver Leder Av departement 301 Filmkonsulent 1970 1970
1984 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Filmkonsulent 1970