Forvaltningsdatabasen

Styret for Kunsthøgskolen i Oslo

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Kunsthøgskolen i Oslo" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Kunsthøgskolen i Oslo
Utvalgsnummer: 2267000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 8 158000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 233780
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Johan Laurits Tønnesson 1 301 Student Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jens Kristian Thune 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørg Valvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Liv Brita Malnes 2 301 Student Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Dag Hofseth 1 301 Dekan Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingjerd Hanevold 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Susanne Munch Thore 2 301 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kyrre Haugen Sydness 1 301 Student Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Morten Krogh 1 301 Høgskolelektor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Reidar Webster 1 301 Riksmeklingsman Av departement 1970
1997 Nestleder Anne Borg 2 301 Prorektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Narve Bjørgo 1 1201 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marianne Selsjord 2 Høgskolelektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gry Tone Gundersen 2 Førstesekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Mauritz Løvgren 1 Student Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jorunn Veiteberg 2 Kunsthistoriker Av departement 1970
1997 Leder Arvid Pettersen 1 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne-Britt Rage 2 Student Av departement 1970
2002 Eva Hildrum 215 Ekspedisjonssjef
2002 Stein Slyngstad 219 Daglig Leder
2002 Mia Haugland Habib 301 Student
2002 Leder Peter Butenschøn 301 Direktør
2002 Vivian B. Moen 301 Førstekonsulent
2002 Harald Riege 301 Direktør
2002 Aaslaug Vaa 1804 Fylkeskultursjef
2002 Lisbeth Halse Ytreberg 1902 Rektor
2002 Ingunn Rimestad
2002 Petter Wiik
2002 Gro Foosnæs Gravås
2002 Fred-Arild Pettersen
2002 Torgeir Reiten
2002 Stein Devik
2002 Nils-Olov Halling
2002 Jan Pahle
2002 Torben Lai
2002 Tor Jørgen Van Ejik
2002 Terje Hope
2003 Tor Jørgen Van Ejik
2003 Jan Pahle
2003 Gro Foosnæs Gravås
2003 Ingunn Rimestad
2003 Eva Hildrum Ekspedisjonssjef
2003 Nils-Olov Halling
2003 Vivian B. Moen Førstekonsulent
2003 Fred-Arild Pettersen
2003 Leder Peter Butenschøn Direktør
2003 Torben Lai
2003 Torgeir Reiten
2003 Harald Riege Direktør
2003 Petter Wiik
2003 Stein Devik
2003 Stein Slyngstad Daglig Leder
2003 Terje Hope
2003 Mia Haugland Habib Student
2003 Aaslaug Vaa Fylkeskultursjef
2003 Lisbeth Halse Ytreberg Rektor