FORVALTNINGSDATABASEN

Eva Hildrum

Denne siden viser opplysninger om Eva Hildrum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Hildrum
NSD id-nummer: 104107
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo 215 Ekspedisjonssjef
2002 Konkurranselovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 215 Ekspedisjonssjef
2002 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 215 Ekspedisjonssjef
2003 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Ekspedisjonssjef
2003 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Ekspedisjonssjef
2004 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Ekspedisjonssjef
2004 Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer (TRSTI) Rådgivende organ Observatør Ekspedisjonssjef
2004 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Ekspedisjonssjef
2005 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo 215 Ekspedisjonssjef
2005 Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer (TRSTI) Rådgivende organ Observatør 215 Ekspedisjonssjef
2005 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 215 Ekspedisjonssjef
2006 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2006 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo 215 Ekspedisjonssjef
2007 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2007 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo 215 Ekspedisjonssjef
2008 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2009 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2010 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2011 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2012 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef
2013 Koordineringsutvalget for EØS-saker 215 Ekspedisjonssjef