Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen
Utvalgsnummer: 239
Opprettelsesår: 2013
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2014
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2013 Aleksander Grydeland 1 0 partner Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Hans Henrik Scheel 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Peter Birch Sørensen 1 0 professor Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Annette Alstadsæter 2 0 professor Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Beate Bentzen 2 0 fagdirektør Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Guttorm Schjelderup 1 0 professor Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Kristina Ståhl 2 0 justitieråd Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2013 Joachim M. Bjerke 1 0 partner Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Annette Alstadsæter 2 0 professor Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Hans Henrik Scheel 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Joachim M. Bjerke 1 0 partner Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Peter Birch Sørensen 1 0 professor Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Beate Bentzen 2 0 fagdirektør Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Aleksander Grydeland 1 0 partner Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Kristina Ståhl 2 0 justitieråd Kongen 01.01.2013 15.12.2014
2014 Guttorm Schjelderup 1 0 professor Kongen 01.01.2013 15.12.2014