FORVALTNINGSDATABASEN

Beate Bentzen

Denne siden viser opplysninger om Beate Bentzen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Beate Bentzen
NSD id-nummer: 128322
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2013 Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen Kongen 0 fagdirektør 01.01.2013 15.12.2014
2014 Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen Kongen 0 fagdirektør 01.01.2013 15.12.2014