Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for minnemynter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for minnemynter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for minnemynter
Utvalgsnummer: 240
Opprettelsesår: 2013
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2014
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2013 Arnhild Skre 2 0 forfatter 01.01.2013 31.12.2014
2013 Per J. Jordal 1 0 lagdommer 01.01.2013 31.12.2014
2013 Sæbjørn Forberg 1 0 bonde 01.01.2013 31.12.2014
2014 Sæbjørn Forberg 1 0 bonde 01.01.2013 31.12.2014
2014 Arnhild Skre 2 0 forfatter 01.01.2013 31.12.2014
2014 Per J. Jordal 1 0 lagdommer 01.01.2013 31.12.2014