FORVALTNINGSDATABASEN

Per J. Jordal

Denne siden viser opplysninger om Per J. Jordal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per J. Jordal
NSD id-nummer: 132796
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2010 Juryutvalget 0 lagdommer 01.01.2010 17.06.2011
2011 Juryutvalget 0 lagdommer 01.01.2010 17.06.2011
2013 Rådgivende utvalg for minnemynter 0 lagdommer 01.01.2013 31.12.2014
2014 Rådgivende utvalg for minnemynter 0 lagdommer 01.01.2013 31.12.2014