Forvaltningsdatabasen

Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S
Utvalgsnummer: 290
Opprettelsesår: 1978
Opphørsår: 2006
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
2005 Nærings- og fiskeridepartementet
2006 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Erling Naper 1 0 adm. direktør 01.01.1989 19.12.2006
2004 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.1998 11.11.2004
2004 Øystein Løining 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1980 19.12.2006
2004 Rikke Eeg-Henriksen 2 0 underdirektør 01.01.1996 19.12.2006
2004 Randi Birkelund 2 0 rådgiver 01.01.1999 19.12.2006
2004 Edvard Stang 1 0 direktør 01.01.1983 19.12.2006
2004 Kari Sjørholt 2 0 rådgiver 01.01.2004 19.12.2006
2005 Randi Birkelund 2 0 rådgiver 01.01.1999 19.12.2006
2005 Kari Sjørholt 2 0 rådgiver 01.01.2004 19.12.2006
2005 Rikke Eeg-Henriksen 2 0 underdirektør 01.01.1996 19.12.2006
2005 Erling Naper 1 0 adm. direktør 01.01.1989 19.12.2006
2005 Edvard Stang 1 0 direktør 01.01.1983 19.12.2006
2005 Øystein Løining 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1980 19.12.2006
2006 Erling Naper 1 0 adm. direktør 01.01.1989 19.12.2006
2006 Øystein Løining 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1980 19.12.2006
2006 Edvard Stang 1 0 direktør 01.01.1983 19.12.2006
2006 Rikke Eeg-Henriksen 2 0 underdirektør 01.01.1996 19.12.2006
2006 Kari Sjørholt 2 0 rådgiver 01.01.2004 19.12.2006
2006 Randi Birkelund 2 0 rådgiver 01.01.1999 19.12.2006