FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Sjørholt

Denne siden viser opplysninger om Kari Sjørholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Sjørholt
NSD id-nummer: 137059
Fødselsår: 1968
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2001 01.01.2005
2004 Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S 0 rådgiver 01.01.2004 19.12.2006
2005 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2001 01.01.2005
2005 Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S 0 rådgiver 01.01.2004 19.12.2006
2006 Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S 0 rådgiver 01.01.2004 19.12.2006