FORVALTNINGSDATABASEN

Rikslønnsnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rikslønnsnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rikslønnsnemnda
Utvalgsnummer: 291
Opprettelsesår: 1956
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Arbeidsdepartementet
2005 Arbeidsdepartementet
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
2020 Arbeids- og sosialdepartementet
2021 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kari Bonde Haug 2 0 generalsekretær 01.01.1995 01.03.2004
2004 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør 01.01.2004 07.07.2009
2004 Finn Erik Thoresen 1 0 nestleder 01.01.2001 28.02.2007
2004 Kirsti Stokland 2 0 bedriftsrådgiver 01.01.1992 28.02.2007
2004 Alf Ø. Bowitz 1 0 leder 01.01.2001 08.01.2005
2004 Tor Arne Solbakken 1 0 nestleder 01.01.2001 08.01.2005
2004 Anders Folkestad 1 0 leder 01.01.2001 08.01.2005
2004 Aud Blankholm 2 0 generalsekretær 01.01.2004 28.02.2007
2004 Brit Spilling 2 0 forhandlingsleder 01.01.1992 08.01.2005
2004 Randi Ellinor Stensaker 2 0 sekretær 01.01.1998 08.01.2005
2004 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2004 Randi Gabric Bjørgen 2 0 seniorrådgiver 01.01.1989 28.02.2007
2004 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2004 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2004 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2004 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2004 Berit Irene Tolg 2 0 nestleder 01.01.1986 08.01.2005
2004 Per Gunnar Olsen 1 0 førstesekretær 01.01.1995 28.02.2007
2004 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2004 Jan Olav Aarflot 1 0 Personal- og organisasjonsdirektør 01.01.2004 28.02.2007
2004 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2004 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2004 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2004 Roar Flåthen 1 0 leder 01.01.2001 07.07.2009
2004 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2004 Lars Chr. Berge 1 0 viseadm. direktør 01.01.1983 28.02.2007
2004 Rolf Jacobsen 1 0 forhandlingssjef 01.01.2001 08.01.2005
2004 Harald Nybøen 1 0 departementsråd 01.01.1995 08.01.2005
2004 Helen Naper 2 0 rådgiver 01.01.2004 28.02.2007
2004 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2004 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2004 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2004 Britt T.B. Brestrup 2 15550 leder 01.01.2001 08.01.2005
2004 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2004 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2005 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2005 Aud Blankholm 2 0 generalsekretær 01.01.2004 28.02.2007
2005 Berit Irene Tolg 2 0 nestleder 01.01.1986 08.01.2005
2005 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2005 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2005 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2005 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2005 Rolf Jacobsen 1 0 forhandlingssjef 01.01.2001 08.01.2005
2005 Finn Erik Thoresen 1 0 nestleder 01.01.2001 28.02.2007
2005 Anders Folkestad 1 0 leder 01.01.2001 08.01.2005
2005 Turid Brattset 2 0 rådgiver 01.01.2005 31.12.2007
2005 Kirsti Stokland 2 0 bedriftsrådgiver 01.01.1992 28.02.2007
2005 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2005 Helen Naper 2 0 rådgiver 01.01.2004 28.02.2007
2005 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2005 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2005 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2005 Jan Olav Aarflot 1 0 Personal- og organisasjonsdirektør 01.01.2004 28.02.2007
2005 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2005 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2005 Harald Nybøen 1 0 departementsråd 01.01.1995 08.01.2005
2005 Alf Ø. Bowitz 1 0 leder 01.01.2001 08.01.2005
2005 Per Gunnar Olsen 1 0 førstesekretær 01.01.1995 28.02.2007
2005 Brit Spilling 2 0 forhandlingsleder 01.01.1992 08.01.2005
2005 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2005 Tor Arne Solbakken 1 0 nestleder 01.01.2001 08.01.2005
2005 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør 01.01.2004 07.07.2009
2005 Randi Gabric Bjørgen 2 0 seniorrådgiver 01.01.1989 28.02.2007
2005 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2005 Roar Flåthen 1 0 leder 01.01.2001 07.07.2009
2005 Randi Ellinor Stensaker 2 0 sekretær 01.01.1998 08.01.2005
2005 Lars Chr. Berge 1 0 viseadm. direktør 01.01.1983 28.02.2007
2005 Britt T.B. Brestrup 2 15550 leder 01.01.2001 08.01.2005
2005 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2005 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2006 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2006 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2006 Helen Naper 2 0 rådgiver 01.01.2004 28.02.2007
2006 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2006 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2006 Roar Flåthen 1 0 leder 01.01.2001 07.07.2009
2006 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2006 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2006 Finn Erik Thoresen 1 0 nestleder 01.01.2001 28.02.2007
2006 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2006 Lars Chr. Berge 1 0 viseadm. direktør 01.01.1983 28.02.2007
2006 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2006 Randi Gabric Bjørgen 2 0 seniorrådgiver 01.01.1989 28.02.2007
2006 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2006 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør 01.01.2004 07.07.2009
2006 Turid Brattset 2 0 rådgiver 01.01.2005 31.12.2007
2006 Jan Olav Aarflot 1 0 Personal- og organisasjonsdirektør 01.01.2004 28.02.2007
2006 Per Gunnar Olsen 1 0 førstesekretær 01.01.1995 28.02.2007
2006 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2006 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2006 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2006 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2006 Kirsti Stokland 2 0 bedriftsrådgiver 01.01.1992 28.02.2007
2006 Aud Blankholm 2 0 generalsekretær 01.01.2004 28.02.2007
2006 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2006 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2007 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2007 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2007 Per Gunnar Olsen 1 0 førstesekretær 01.01.1995 28.02.2007
2007 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2007 Helen Naper 2 0 rådgiver 01.01.2004 28.02.2007
2007 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2007 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2007 Margrethe Husebø 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2010
2007 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør 01.01.2004 07.07.2009
2007 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2007 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2007 Mette-Sofie Kjølsrød 2 0 forhandlingsleder 01.01.2007 28.02.2010
2007 Sigrun Elisabeth Vågeng 2 0 direktør 01.01.2007 28.02.2010
2007 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2007 Kirsti Stokland 2 0 bedriftsrådgiver 01.01.1992 28.02.2007
2007 Lars Chr. Berge 1 0 viseadm. direktør 01.01.1983 28.02.2007
2007 Aud Blankholm 2 0 generalsekretær 01.01.2004 28.02.2007
2007 Randi Gabric Bjørgen 2 0 seniorrådgiver 01.01.1989 28.02.2007
2007 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2007 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2007 Geir Mosti 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2007 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2007 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2007 Turid Brattset 2 0 rådgiver 01.01.2005 31.12.2007
2007 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2007 Jan Olav Aarflot 1 0 Personal- og organisasjonsdirektør 01.01.2004 28.02.2007
2007 Finn Erik Thoresen 1 0 nestleder 01.01.2001 28.02.2007
2007 Roar Flåthen 1 0 leder 01.01.2001 07.07.2009
2007 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2007 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2007 Åsmund Knutsen 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2007 Pål Arnesen 1 3650 leder 01.01.2007 28.02.2010
2007 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2007 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2008 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2008 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2008 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2008 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2008 Mette-Sofie Kjølsrød 2 0 forhandlingsleder 01.01.2007 28.02.2010
2008 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2008 Sigrun Elisabeth Vågeng 2 0 direktør 01.01.2007 28.02.2010
2008 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2008 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2008 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør 01.01.2004 07.07.2009
2008 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2008 Åsmund Knutsen 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2008 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2008 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2008 Roar Flåthen 1 0 leder 01.01.2001 07.07.2009
2008 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2008 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2008 Geir Mosti 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2008 Margrethe Husebø 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2010
2008 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2008 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2008 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2008 Pål Arnesen 1 3650 leder 01.01.2007 28.02.2010
2008 Siri Røine 2 11650 personaldirektør 01.01.2008 31.12.2011
2008 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2008 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2009 Geir Mosti 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2009 Roar Flåthen 1 0 leder 01.01.2001 07.07.2009
2009 Sigrun Elisabeth Vågeng 2 0 direktør 01.01.2007 28.02.2010
2009 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2009 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2009 Åsmund Knutsen 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2009 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2009 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør 01.01.2004 07.07.2009
2009 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2009 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2009 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2009 Margrethe Husebø 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2010
2009 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2009 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2009 Mette-Sofie Kjølsrød 2 0 forhandlingsleder 01.01.2007 28.02.2010
2009 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2009 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2009 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2009 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2009 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2009 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2009 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2009 Pål Arnesen 1 3650 leder 01.01.2007 28.02.2010
2009 Siri Røine 2 11650 personaldirektør 01.01.2008 31.12.2011
2009 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2009 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2010 Sigrun Elisabeth Vågeng 2 0 direktør 01.01.2007 28.02.2010
2010 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2010 Liv Ragnhild Teig 2 0 advokat 01.01.2010 28.02.2013
2010 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2010 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2010 Tore Eugen Kvalheim 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2010 Kristian Tangen 1 0 sekretær 01.01.2010 28.02.2013
2010 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2010 Åsmund Knutsen 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2010 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2010 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2010 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2010 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2010 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2010 Gunnar Flaat 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1986 28.02.2010
2010 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2010 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2010 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2010 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2010 Mette-Sofie Kjølsrød 2 0 forhandlingsleder 01.01.2007 28.02.2010
2010 Perr Engebretsen 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.1995 28.02.2010
2010 Gerd Kristiansen 2 0 leder 01.01.2010 28.08.2013
2010 Per Kristian Knutsen 1 0 fung. ekspedisjonssjef 01.01.2010 31.12.2015
2010 Margrethe Husebø 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2010
2010 Morten Øye 1 0 leder 01.01.2004 28.02.2010
2010 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2010 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2010 Geir Mosti 1 0 nestleder 01.01.2007 28.02.2010
2010 Pål Arnesen 1 3650 leder 01.01.2007 28.02.2010
2010 Siri Røine 2 11650 personaldirektør 01.01.2008 31.12.2011
2010 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2010 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær 01.01.2001 28.02.2010
2011 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2011 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2011 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2011 Kristian Tangen 1 0 sekretær 01.01.2010 28.02.2013
2011 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2011 Per Kristian Knutsen 1 0 fung. ekspedisjonssjef 01.01.2010 31.12.2015
2011 Liv Ragnhild Teig 2 0 advokat 01.01.2010 28.02.2013
2011 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2011 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2011 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2011 Gerd Kristiansen 2 0 leder 01.01.2010 28.08.2013
2011 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2011 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2011 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2011 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2011 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2011 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2011 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2011 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2011 Siri Røine 2 11650 personaldirektør 01.01.2008 31.12.2011
2011 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2012 Kristian Tangen 1 0 sekretær 01.01.2010 28.02.2013
2012 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2012 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2012 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2012 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2012 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2012 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2012 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2012 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2012 Liv Ragnhild Teig 2 0 advokat 01.01.2010 28.02.2013
2012 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2012 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2012 Gerd Kristiansen 2 0 leder 01.01.2010 28.08.2013
2012 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2012 Per Kristian Knutsen 1 0 fung. ekspedisjonssjef 01.01.2010 31.12.2015
2012 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2012 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2012 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2012 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2012 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2013 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2013 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2013 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2013 Kyrre Stenbro 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 28.02.2013
2013 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2013 Per Kristian Knutsen 1 0 fung. ekspedisjonssjef 01.01.2010 31.12.2015
2013 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2013 Merethe , Foss Liverud 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 29.02.2016
2013 Gerd Kristiansen 2 0 leder 01.01.2010 28.08.2013
2013 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2013 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2013 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2013 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2013 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2013 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2013 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2013 Liv Ragnhild Teig 2 0 advokat 01.01.2010 28.02.2013
2013 Kristian Tangen 1 0 sekretær 01.01.2010 28.02.2013
2013 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2013 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2013 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2013 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2013 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2013 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær 01.01.2001 28.02.2013
2013 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2013 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2013 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2013 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2013 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2014 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2014 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2014 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2014 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2014 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2014 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2014 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2014 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2014 Merethe , Foss Liverud 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 29.02.2016
2014 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2014 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2014 Per Kristian Knutsen 1 0 fung. ekspedisjonssjef 01.01.2010 31.12.2015
2014 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2014 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2014 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2014 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2014 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2014 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2014 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2014 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2014 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2014 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2014 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2015 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2015 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2015 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2015 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2015 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2015 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2015 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2015 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2015 Per Kristian Knutsen 1 0 fung. ekspedisjonssjef 01.01.2010 31.12.2015
2015 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2015 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2015 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2015 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2015 Merethe , Foss Liverud 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 29.02.2016
2015 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2015 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2015 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2015 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2015 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2015 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2015 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2015 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2015 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2016 Sigbjørn S. Mygland 1 0 direktør 01.01.2016 28.02.2019
2016 Ingrid Haugen 2 0 fagdirektør 01.01.1995 29.02.2016
2016 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2016 Carl E. Rønneberg 1 0 advokat 01.01.2010 29.02.2016
2016 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2016 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2016 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2016 Merethe , Foss Liverud 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 29.02.2016
2016 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2016 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.1998 29.02.2016
2016 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2016 Erling Barth 1 0 seniorforsker 01.01.2016 28.02.2019
2016 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2016 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2016 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2016 Steinar Øivind Strøm 1 0 professor 01.01.1990 29.02.2016
2016 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2016 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2016 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 29.02.2016
2016 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2016 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2016 Yvonne Larssen 2 10670 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2016 Gisle Norheim 1 13960 statens personaldirektør 01.01.2016 28.02.2019
2016 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2016 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2016 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2016 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2000 29.02.2016
2016 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2017 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2017 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2017 Erling Barth 1 0 seniorforsker 01.01.2016 28.02.2019
2017 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2017 Sigbjørn S. Mygland 1 0 direktør 01.01.2016 28.02.2019
2017 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2017 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2017 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2017 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2017 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2017 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2017 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2017 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2017 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2017 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2017 Yvonne Larssen 2 10670 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2017 Gisle Norheim 1 13960 statens personaldirektør 01.01.2016 28.02.2019
2017 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2017 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2017 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2017 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2018 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2018 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2018 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2018 Sigbjørn S. Mygland 1 0 direktør 01.01.2016 28.02.2019
2018 Helene Nødset Lang 2 0 01.01.1956 08.02.2018
2018 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2018 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2018 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2018 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2018 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2018 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2018 Erling Barth 1 0 seniorforsker 01.01.2016 28.02.2019
2018 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2018 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2018 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2018 Yvonne Larssen 2 10670 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2018 Gisle Norheim 1 13960 statens personaldirektør 01.01.2016 28.02.2019
2018 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2018 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2018 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2018 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2019 Anne Britt Evensen Norum 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 28.02.2019
2019 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2019 Erling Barth 1 0 seniorforsker 01.01.2016 28.02.2019
2019 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær 01.01.2013 28.02.2019
2019 Peggy Hessen Følsvik 2 0 1. nestleder i LO 01.03.2019 28.02.2022
2019 Erling Barth 1 0 Seniorforsker 01.03.2019 28.02.2022
2019 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2019 Rolf Negård 1 0 Forhandlingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2019 Håkon Tandstad 1 0 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2019 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2019 Sigbjørn S. Mygland 1 0 direktør 01.01.2016 28.02.2019
2019 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2007 28.02.2019
2019 John Leirvaag 1 0 leder 01.01.2010 28.02.2019
2019 Tor Arne Solbakken 1 0 sekretær 01.01.2007 28.02.2019
2019 Gro Øien 2 0 Advokat 01.03.2019 28.02.2022
2019 Siri Bergh 2 0 direktør 01.01.2013 28.02.2019
2019 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2019 Tone Rønholdtangen 2 0 forbundsleder 01.01.2010 28.02.2019
2019 Margrete Meder 2 0 Advokat/Avdelingsdirektør NHOs advokattjenester 01.03.2019 28.02.2022
2019 Rolf Negård 1 0 forhandlingsdirektør 01.01.2010 28.02.2019
2019 Håkon Tandstad 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2013 28.02.2019
2019 Julie Lødrup 2 1770 1. sekretær i LO 01.03.2019 28.02.2022
2019 Kjersti Barsok 2 6510 Leder i Norsk Tjenestemannslag 01.03.2019 28.02.2022
2019 Jon Fladøy Claudi 1 8730 Advokat 01.03.2019 28.02.2022
2019 Yvonne Larssen 2 10670 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2019 Yvonne Larssen 2 10670 avdelingsdirektør 01.01.2016 28.02.2019
2019 Solveig Nowacki 2 13490 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2019 Gøril Bjerkan 2 13570 Dr. juris. 01.03.2019 28.02.2022
2019 Gisle Norheim 1 13960 Statens personaldirektør 01.03.2019 28.02.2022
2019 Gisle Norheim 1 13960 statens personaldirektør 01.01.2016 28.02.2019
2019 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2019 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2019 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2019 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.01.2013 28.02.2019
2019 Egil André Aas 1 20690 Leder i LO Stat 01.03.2019 28.02.2022
2019 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 nestleder 01.01.2013 28.02.2019
2019 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 Sorenskriver 01.03.2019 28.02.2022
2019 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2019 Roger Haga Heimli 2 51830 2. nestleder i LO 01.03.2019 28.02.2022
2019 Kristin Sæther 2 70200 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2020 Erling Barth 1 0 Seniorforsker 01.03.2019 28.02.2022
2020 Håkon Tandstad 1 0 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2020 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2020 Rolf Negård 1 0 Forhandlingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2020 Margrete Meder 2 0 Advokat/Avdelingsdirektør NHOs advokattjenester 01.03.2019 28.02.2022
2020 Peggy Hessen Følsvik 2 0 1. nestleder i LO 01.03.2019 28.02.2022
2020 Gro Øien 2 0 Advokat 01.03.2019 28.02.2022
2020 Julie Lødrup 2 1770 1. sekretær i LO 01.03.2019 28.02.2022
2020 Kjersti Barsok 2 6510 Leder i Norsk Tjenestemannslag 01.03.2019 28.02.2022
2020 Jon Fladøy Claudi 1 8730 Advokat 01.03.2019 28.02.2022
2020 Yvonne Larssen 2 10670 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2020 Solveig Nowacki 2 13490 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2020 Gøril Bjerkan 2 13570 Dr. juris. 01.03.2019 28.02.2022
2020 Gisle Norheim 1 13960 Statens personaldirektør 01.03.2019 28.02.2022
2020 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2020 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2020 Egil André Aas 1 20690 Leder i LO Stat 01.03.2019 28.02.2022
2020 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 Sorenskriver 01.03.2019 28.02.2022
2020 Roger Haga Heimli 2 51830 2. nestleder i LO 01.03.2019 28.02.2022
2020 Kristin Sæther 2 70200 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2021 Margrete Meder 2 0 Advokat/Avdelingsdirektør NHOs advokattjenester 01.03.2019 28.02.2022
2021 Peggy Hessen Følsvik 2 0 1. nestleder i LO 01.03.2019 28.02.2022
2021 Terje Olav Olsson 1 0 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2021 Rolf Negård 1 0 Forhandlingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2021 Erling Barth 1 0 Seniorforsker 01.03.2019 28.02.2022
2021 Gro Øien 2 0 Advokat 01.03.2019 28.02.2022
2021 Håkon Tandstad 1 0 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2021 Julie Lødrup 2 1770 1. sekretær i LO 01.03.2019 28.02.2022
2021 Kjersti Barsok 2 6510 Leder i Norsk Tjenestemannslag 01.03.2019 28.02.2022
2021 Jon Fladøy Claudi 1 8730 Advokat 01.03.2019 28.02.2022
2021 Yvonne Larssen 2 10670 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2021 Solveig Nowacki 2 13490 Avdelingsdirektør 01.03.2019 28.02.2022
2021 Gøril Bjerkan 2 13570 Dr. juris. 01.03.2019 28.02.2022
2021 Gisle Norheim 1 13960 Statens personaldirektør 01.03.2019 28.02.2022
2021 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2021 Are Tomasgaard 1 20040 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022
2021 Egil André Aas 1 20690 Leder i LO Stat 01.03.2019 28.02.2022
2021 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 Sorenskriver 01.03.2019 28.02.2022
2021 Roger Haga Heimli 2 51830 2. nestleder i LO 01.03.2019 28.02.2022
2021 Kristin Sæther 2 70200 LO-sekretær 01.03.2019 28.02.2022