FORVALTNINGSDATABASEN

Liv Synnøve Taraldsrud

Denne siden viser opplysninger om Liv Synnøve Taraldsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Synnøve Taraldsrud
NSD id-nummer: 138331
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2004 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2005 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2005 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2006 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2006 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2007 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2007 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Utredning / ekspertutvalg 36160 sorenskriver 01.01.2007 01.10.2008
2007 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2008 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2008 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Utredning / ekspertutvalg 36160 sorenskriver 01.01.2007 01.10.2008
2008 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2009 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2009 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2009 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2009 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2010 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2010 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2010 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2010 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2011 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2011 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2011 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2011 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2012 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2012 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2012 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2012 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2013 Banklovkommisjonen Kongen 36160 sorenskriver 01.01.2002 19.08.2013
2013 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2013 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2013 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2014 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2014 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2014 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2015 Det kriminalitetsforebyggende råd 36160 sorenskriver 01.01.2008 01.07.2015
2015 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2015 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2016 Rikslønnsnemnda Klage 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2016 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2016 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2017 Rikslønnsnemnda Klage 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2017 Bedriftsdemokratinemnda Av departement 36160 sorenskriver 01.01.2000 31.12.2017
2017 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2018 Rikslønnsnemnda Klage 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2018 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2019 Rikslønnsnemnda Klage 36160 sorenskriver 01.01.2016 28.02.2019
2019 Rikslønnsnemnda Klage 36160 Sorenskriver 01.03.2019 28.02.2022
2019 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2020 Rikslønnsnemnda Klage 36160 Sorenskriver 01.03.2019 28.02.2022
2020 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021
2021 Rikslønnsnemnda Klage 36160 Sorenskriver 01.03.2019 28.02.2022
2021 Markedsrådet Klage Av Stortinget 36160 sorenskriver 01.01.2009 31.12.2021