Forvaltningsdatabasen

TV 2 -utvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "TV 2 -utvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: TV 2 -utvalget
Utvalgsnummer: 3007000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 24.06.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere og fremme forslag om alternative løsninger for organisering av et nytt permanent riksdekkende fjernsynsprogram for Norge. Herunder skal vurderes: Eier- og selskapsform, retningslinjer for programvirksomheten, alternative tekniske eta
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 0 4 187965 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 0 0 0 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Berit Rinnan 2 104 Redaksjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arnfinn B. Storkaas 1 219 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Rolv Wesenlund 1 301 Skuespiller I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Hanssen 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erik Rudeng 1 301 Sjefsredaktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sigurd Aske 1 1001 Direktør I statsråd 1970
1983 Leder Thor Bjarne Bore 1 1103 Redaktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Kaare Haukaas 1 1103 Redaksjonssekretæ I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Borghild Balchen 2 1103 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Ordfører I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Sosialsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arnfinn B. Storkaas 1 219 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erik Rudeng 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Berit Rinnan 2 301 Redaksjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Hanssen 1 301 Statssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Rolv Wesenlund 1 301 Skuespiller I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sigrid Straand 2 821 Psykolog Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sigurd Aske 1 1001 Direktør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Borghild Balchen 2 1103 Sekretær Av departement
1984 Leder Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Kaare Haukaas 1 1103 Redaksjonssekretæ Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Ordfører I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arnfinn B. Storkaas 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Berit Rinnan 2 301 Redaksjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Hanssen 1 301 Statssekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Rolv Wesenlund 1 301 Skuespiller I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Rudeng 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sigrid Straand 2 821 Psykolog Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Sigurd Aske 1 1001 Direktør I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Kaare Haukaas 1 1103 Redaksjonssekretæ Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Borghild Balchen 2 1103 Sekretær Av departement
1985 Leder Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Disponent I statsråd 1970