FORVALTNINGSDATABASEN

Fridtjof Frank Gundersen

Denne siden viser opplysninger om Fridtjof Frank Gundersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fridtjof Frank Gundersen
NSD id-nummer: 11940
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1970 1970
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1201 Stortingsrepresentant 1970
1983 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1970
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Stortingsrepresentant 1970
1984 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1970
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Stortingsrepresentant 1970
1985 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1970
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1970 1970
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Stortingsrepresentant 1970
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Stortingsrepresentant 1970
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Stortingsrepresentant 1970
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Stortingsrepresentant 1970
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Stortingsrepresentant 1970