Forvaltningsdatabasen

Brenna-utvalget. Pedagogisk tilbod til alle førskulebarn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Brenna-utvalget. Pedagogisk tilbod til alle førskulebarn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Brenna-utvalget. Pedagogisk tilbod til alle førskulebarn
Utvalgsnummer: 352
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2009 Ingrid Hernes 2 90130 utdanningsdirektør 01.01.2009 31.12.2010
2010 Ingrid Hernes 2 90130 utdanningsdirektør 01.01.2009 31.12.2010