Forvaltningsdatabasen

Skatteunndragelsesutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skatteunndragelsesutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skatteunndragelsesutvalget
Utvalgsnummer: 354
Opprettelsesår: 2007
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2009
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Helge Aarseth 1 0 advokat 01.01.2007 14.08.2009
2008 Helge Aarseth 1 0 advokat 01.01.2007 14.08.2009
2009 Helge Aarseth 1 0 advokat 01.01.2007 14.08.2009